Osaaminen

Lisäävätkö populaarit johtamisideat organisaation suorituskykyä?

Uusienpolkujen toimitusjohtaja Riku Ruotsalainen on julkaissut tutkimuksen Oxford University Pressillä yhteistyössä Vrije Universiteit Amsterdamin tutkijoiden kanssa populaarien johtamisideoiden – kuten “tietojohtaminen” tai “osaamisen johtaminen” tai “lean-ajattelu” – käyttöönoton vaikutuksesta organisaatioiden suorituskykyyn.

Tutkimus osoittaa, että johtamisideoiden käyttöönotto voi parantaa organisaation myyntiä, kykyä kilpailla markkinoilla ja tehokkuutta, mutta vain jos ideoita käyttöönottava organisaatio integroi uudet johtamisajatukset olemassaoleviin prosesseihin ja rakenteisiin sekä osaa ottaa huomioon suorituskykyyn vaikuttavat muut tekijät organisoidessa toimintaansa uudelleen. Tutkimus näin ollen vahvistaa Uusienpolkujen toiminnan filosofiaa, että vaikka muiden kehittämät ideat ja konseptit voivat olla hyvä lähtökohta organisaation uudistamiseen, todellinen muutos ja uudistuminen edellyttää kykyä johtaa komplekseja muutosprosesseja.

Populaarit johtamisideat voivat lämmittää lyhyellä aikavälillä, mutta pian tulee kylmä, kun kilpailijat kopioivat samat ideat

Tutkimus tuo esille myös sen strategisen ongelman, että muiden kehittämät johtamisideat eivät yleensä voi tuoda pysyvää kilpailuetua – ei vaikka käyttöönottoprosessi onnistuisi täydellisesti. Ns. “punainen kuningatar” -kilpailuteorian mukaan jo kehitettyjen ideoiden käyttöönoton tuomat hyödyt häviävät ajan myötä, koska kilpailijat voivat kopioida nämä ideat. Tämä voi johtaa tilanteeseen, josta firma etsii koko ajan uusia johtamisideoita “addiktin” lailla, pyrkien pitämään johtavan asemansa. Tutkimus antaa indikaatiota siitä, että tästä toiminnasta höytyvät pitkällä aikavälillä lähinnä populaareja johtamisideoita myyvät “gurut”.

Tutkimuksen käytännöllinen johtopäätös on, että organisaatioiden kannattaa yleensä pyrkiä ymmärtämään entistä paremmin omat spesifit ongelmansa ja ratkaisemaan ne omalla tavallaan, kehittäen itse uusia ideoita ja luoden itse koko organisaation uudistumista. Tämä paitsi parantaa organisaation suorituskykyä, se voi myös johtaa pysyvään kilpailuetuun, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida.

Lisätietoja: Riku Ruotsalainen, toimitusjohtaja, riku@uudetpolut.fi