Uudetpolut uudistuu

Organisaatiosi uusille poluille

Uudetpolut parantaa firmojen sekä muiden organisaatioiden kykyä johtaa muutosprosesseja, joiden kautta nämä organisaatiot voivat aloittaa, tukea ja vahvistaa uudistumista luovia innovaatiopolkuja.

Olemme erikoistuneet professionaalisten organisaatioiden, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden, uudistumista luovien muutosprosessien johtamiseen. Uudetpolut aloitti toimintansa helmikuussa 2019.

Uusienpolkujen toimitusjohtaja Riku Ruotsalaiselle uudistumisen johtaminen on keskeinen avain monien kompleksien organisatoristen sekä yhteiskunnallisten ongelmien avaamiseen:

Tiedämme paljon siitä kuinka vanhat rakenteet professionaalisten organisaatioiden toiminnan hallintaan ja johtamiseen, joiden pohjat erityisesti julkisen sektorin osalta valettiin hyvinvointiyhteiskuntia rakentaessa, luovat esteitä näiden organisaatioiden toiminnan sekä palvelutarjoaman uudistumiselle. Tähän asti olemme kuitenkin tienneet vähemmän siitä miten muutosta ajavat toimijat voivat ylittää vanhojen rakenteiden aiheuttamat haasteet ja kykenevät päämäärätietoisesti johtamaan professionaalisten organisaatioiden uudistumista. Uudetpolut Oy perustettiin näiden haasteiden kanssa painivien organisaatioiden auttamiseksi.

Uudetpolut Oy:n missiona laajemmin on parantaa ihmisten, organisaatioiden sekä, ideaalisti, kokonaisten yhteiskuntien kyvykkyyksiä uudistua. Tässä on tärkeää muistaa, että vaikka me kaikki pyrimme uudistamaan toimintaamme usein siitä lähtökohdasta, että sen tulisi auttaa meitä paremmin saavuttamaan omia tavoitteitamme, meidän mielestä on myös erittäin tärkeää, että uudistumisella luomme jaettua arvoa ja yhteistä tulevaisuutta; yhteistyössä, toisiamme kunnioittaen ja auttaen, mutta myös toisiamme kevyesti tönäisemällä, jotta me kaikki kasvamme yhä paremmiksi ihmisiksi. Meille uudistumisen johtaminen on keskeinen voima, joka fasilitoi paremman tulevaisuuden syntymistä.

Toimintamme on tällä hetkellä vielä pientä, mutta meillä on hyviä ideoita siitä miten voimme tarjota entistä fokusoituneempia, skaalautuvia sekä uusimpaan tieteelliseen tietoon pohjautuvia asiantuntijapalveluita organisaatioiden uudistumisen johtamisen parantamiseksi. Tiedämme kuitenkin hyvin myös sen, että hyvät ideat ovat vain lähtökohta todellisen muutoksen aikaansaamiselle. Mutta tässä ollaan kuitenkin nyt uusien polkujen lähtöpisteessä ja se on hyvä asia jo sinällään!

Riku Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Uudetpolut

Haluaisitko puheenvuoron siitä miten johtaa organisaation uudistumista? Tai painitko isomman uudistumishaasteen kanssa, johon tarvitset konsultointiapua? Tai tarvitseeko organisaatiosi johtajat ja muutosta ajavat toimijat muutosjohtamisen koulutusta? Ota yhteyttä. Keskustellaan voisimmeko tehdä yhteistyötä visioitesi toteutumisen eteen. 

Organisaatiosi uusille poluille