Missio ja osaaminen

Uudetpolut katalysoi asiakkaidensa kykyä johtaa heidän organisaatioidensa uudistumista.

Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus koko organisaation uudistumista synnyttävien eri tyyppisten muutosprosessien johtamisesta tietointensiivisissä yrityksissä sekä julkisen sektorin organisaatioissa.


Keskeiset osaamisalueet

Strategisen uudistumisen johtaminen

 • Yrityksen uusien kyvykkyyksien tutkimisen ja kehittämisen eri suunnat, moodit, lähteet ja ajurit.
 • Yhteistyö ja allianssit muiden organisaatioiden kanssa strategisen uudistumisen lähteenä.
 • Johtajien viestinnän ja kielenkäytön vaikutus strategisen uudistumiseen.
 • Jatkuvan strategiaprosessin roolit, vastuut ja haasteet.

Innovaatiotoiminnan johtaminen

 • Uusien ideoiden luonti tekemällä yhteistyötä yli funktionaalisten, ammatillisten sekä organisatoristen rajojen.
 • Uusien ideoiden edistäminen organisaatioissa.
 • Rajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä sekä uuden tiedon luontia tukevan organisaatiokontekstin luonti.
 • Uusien ideoiden tunnistaminen, arviointi ja strateginen valinta.
 • Vaikuttava henkilöiden välinen kommunikointi monimuotoisissa tiimeissä, joissa luodaan uutta tietoa ja uusia ideoita (hallitukset, johtoryhmät, tuotekehitystiimit, jne.).

Organisaatioiden laajamittaisen transformaation johtaminen

 • Johtajuus ja organisaatioiden “karakteerin” muovaus osana transformaatiota
 • “Kovat” ja “pehmeät” työkalut organisaatioiden transformaation johtamiseksi
 • Ajattelun uudistumista luovien workshoppien käyttö osana transformaatiota
 • Uusien toimintatapojen käyttöönottoprosessien johtaminen