Koulutukset

Uusien ideoiden edistäminen organisaatioissa -koulutus


Helsinki. Perjantaina 29.11.2019, klo 9 – 16.

Paikka: Töölö-kabinetti, Domus Academica, Hietaniemenkatu 14, Helsinki.

Koulutukseen mahtuu maksimissaan 20 henkeä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.10.2019.


Organisaatioiden onnistunut uudistuminen on kiinni ihmisistä, jotka esittävät ja edistävät uusia ideoita organisaatioissaan. Miten uusia ideoita edistetään organisaatioissa menestyksekkäästi?

Organisaatiot ovat siirtyneet yhä enemmän kohti malleja, joissa ideoita organisaatioiden sekä niiden tuotteiden ja palveluiden uudistamiseksi odotetaan yksittäisiltä johtajilta, esimiehiltä ja asiantuntijoilta. Samaan aikaan uusia ideoita ajavat ihmiset jäävät kuitenkin usein yksin ja ilman tukea organisaatioissaan. Tilanne on epäoptimaalinen sekä uusien ideoiden esittäjien että organisaatioiden kannalta, sillä uusien ideoiden onnistunut toimeenpano edellyttää koko organisaation yhteistyötä ja tukea. Uusien ideoiden edistäminen organisaatioissa -koulutus auttaa sinua ymmärtämään:

  • Miten voit saada tukea uusille ideoillesi?
  • Miten voit saada eri yksiköt ja ammattiryhmät mukaan ideoidesi edistämiseen?
  • Miten voit varmistaa, että parhaat ideasi saavat resurssseja ja ne toimeenpannaan?

Mitä saat

Osallistuja ymmärtää paremmin uusien ideoiden edistämiseen ja niihin sitoutumiseen vaikuttavia psykologisia tekijöitä ja sosiaalisia voimia. Hän saa selkokielisiä mutta tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia käsitteitä ja malleja omien kokemustensa ja ajattelunsa jäsentelyyn. Osallistuja oppii mm. näkemään miten menestyksekkäät uusia ideoita edistävät ihmiset saavat muut organisaation jäsenet näkemään uudet ideat ominaan, mikä saa heidät sitoutumistaan näiden ideoiden toteuttamiseen. Hän saa käyttöönsä parhaita tapoja katalysoida jaettua sitoutumista uusiin ideoihin sekä varmistaa, että nämä ideat saavat resursseja.

Koulutuksen osallistujat oppivat, että menestyksekkäät uusia ideoita organisaatioissa edistävät ihmiset ovat erityisen taitavia fasilitoimaan vuorovaikutustilanteita, joiden kautta muut sitoutuvat näiden ideoiden toimeenpanoon.

Osallistuja saa myös tilaisuuden harjoitella ideoiden edistämistä ryhmäkeskustelussa kouluttajan tukemana. Harjoittelu parantaa hänen kykyään fasilitoida keskusteluita niin, että keskustelut synnyttävät jaettua sitoutumista parhaita ideoita kohtaan. Harjoittelemalla hän saa varmuutta ideoidensa edistämiseen johtoryhmissä, tuotekehitystiimeissä sekä muissa ryhmissä, joiden tehtävänä on edistää organisaation laajempaa strategista uudistumista. Lisäksi koulutuksen aikana osallistuja soveltaa oppimaansa omaan organisaatioonsa tekemällä suunnitelman miten hän voi lähteä edistämään uusia ideoita omassa organisaatiossaan. Osallistuja lähtee valmiimpana ajamaan ja katalysoimaan innovointia ja uudistumista omassa organisaatiossaan.

Kouluttaja

Koulutusta vetää kokenut ja pidetty kouluttaja Riku Ruotsalainen (TkT, DI), joka tietää ideoiden myynnistä sekä käytännössä että teoriassa. Hän on myynyt uusia ideoita eri toimialoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa sekä Afrikassa – välillä onnistuneesti, välillä uutta oppien. Hän on myös tehnyt uraa uurtavaa kansainvälistä huippututkimusta ideoiden myynnin dynamiikoista päivätyössään Vrije Universiteit Amsterdamin organisaatioteorian apulaisprofessorina. Rikun viimeisen 15 vuoden aikana kouluttamat ammattilaiset ovat antaneet Rikun opetustaitojen keskiarvoksi 4,4/5!

Koulutuksen aikataulu

8.30Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 – 9.30Päivän avaus: Uusien ideoiden edistämisen rooli organisaatioiden strategisessa uudistumisessa.
9.30 – 11.00Teoria: Ideoiden edistämisen ja niihin sitoutumisen prosessit, keskeiset käsitteet ja mallit sekä ideoiden edistämisen parhaat tavat esimerkkitapausten ja videoiden tukemana.
11.00 – 12.00Roolipeli 1: Ensimmäinen puoli ryhmästä harjoittelee ideoiden edistämistä kouluttajan fasilitoimassa ryhmäkeskustelussa. Muut oppivat havainnoiden ja antaen palautetta. Vaiheet: Opastus, roolien jakaminen, valmistautuminen, ryhmäkeskustelu, purkaminen.
12.00 – 13.00Lounas
13.00 – 13.45Roolipeli 2: Toinen puoli ryhmästä harjoittelee ideoiden edistämistä kouluttajan fasilitoimassa ryhmäkeskustelussa. Muut oppivat havainnoiden ja antaen palautetta. Vaiheet: roolien jakaminen, valmistautuminen, ryhmäkeskustelu, purkaminen.
13.45 – 14.45Soveltaminen omaan organisaatioon: oppien ja oivallusten siirtäminen suunnitelmaan miten edistää uusia ideoita omassa organisaatiossa. Palautetta pienryhmissä. Keskustelu koko ryhmän kesken ideoiden edistämisen haasteista ja mahdollisista ratkaisuista.
14.45 – 15.00 Iltapäiväkahvi
15.00 – 16.00Laajempi kysymys: Ideoiden edistäminen ja johtajana kasvaminen. Miten edistää ja edelleen kehittää innovointia tukevaa organisaation luonnetta ja kulttuuria? Miten katalysoida organisaation laajempaa strategista uudistumista?

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuksen hinta

290€ sisältäen alv 24 %, sähköiset materiaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Laskutamme koulutuksen hinnan ilmoittautumisen saatuamme. Laskun eräpäivä on n. kolme viikkoa ennen koulutusta.

Ehdot

Koulutuksen järjestäjä ja myyjä on Uudetpolut Oy (Y-tunnus: 2977810-7). Uudetpolut Oy lähettää asiakkaalle laskun ilmoittautumisessa annetun tiedon perusteella. Ilmoittautumalla koulutukseen asiakas on ostanut osallistumisoikeuden valitsemaansa koulutukseen ja on velvollinen maksamaan Uudetpolut Oy:lle edellä mainitun koulutuksen hinnan.

Asiakkaalla on lakisääteinen oikeus peruuttaa tämä etämyyntinä tapahtuva kauppa 14 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Peruutus tehdään kirjallisella ilmoituksella. 14 päivän jälkeen ilmoittautumista ei voi perua, mutta osallistumisoikeus on mahdollista siirtää eteenpäin kolmannelle osapuolelle, mikäli asiakas on maksanut koulutuksen.

Uudetpolut Oy pidättää oikeuden peruuttaa koulutuksen mikäli koulutukseen ilmoittautuu vähemmän kuin kymmenen osallistujaa. Mikäli näin kävisi, Uudetpolut Oy palauttaa jo maksetun koulutusmaksun takaisin.

Ilmoittaudu mukaan!